Świątynie Birmy

Buddyjskie pagody, stupy... kapiące złotem i te z odpadającym tynkiem... nowe i tysiącletnie, święte miejsca Myanmar ...